Dự án Phát triển Hệ thống Y tế Bền vững

Speeches Shim

Dự án Phát triển Hệ thống Y tế Bền vững do USAID tài trợ (LHSS) là một sáng kiến ​​toàn cầu của USAID nhằm tăng cường năng lực và chất lượng của hệ thống y tế tại các quốc gia. Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình chuyển giao từ nền y tế phụ thuộc vào nguồn tài trợ quốc tế sang hệ thống y tế sử dụng nguồn lực bền vững trong nước, giúp các quốc gia này đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Thông qua hoạt động của dự án này tại Việt Nam, USAID sẽ giúp tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác quản lý bền vững chương trình HIV/AIDS và Lao, thúc đẩy Việt Nam đạt được cam kết về chấm dứt dịch bệnh AIDS và lao vào năm 2030. Với các hoạt động huy động nguồn lực trong nước và xây dựng cơ chế tài chính bền vững, dự án LHSS sẽ hỗ trợ Việt Nam trên tiến trình hướng tới tự lực trong lĩnh vực y tế, tự chủ về tài chính, hành chính và chuyên môn trong các nỗ lực phòng chống HIV/AIDS và lao. Dự án do USAID và PEPFAR tài trợ.

ĐẢM BẢO TÍNH BỀN VỮNG: NGUYÊN TẮC CỐT LÕI

Dự án LHSS hợp tác với chính phủ Việt Nam nhằm giảm bớt rào cản về tài chính trong công tác chăm sóc sức khỏe và đảm bảo người dân được tiếp cận công bằng với các dịch vụ y tế thiết yếu. Đồng thời, dự án sẽ cung cấp các hỗ trợ cần thiết giúp chính phủ Việt Nam duy trì và tiếp tục đạt được những kết quả mới sau khi dự án kết thúc. Để làm được điều này, LHSS Việt Nam sẽ triển khai các hoạt động nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho các cơ quan và đối tác liên quan trong nước trong quá trình thiết kế, thực hiện và quản lý các hoạt động về tăng cường hệ thống y tế.

MỤC TIÊU

  1. Tăng cường hệ thống quản lý tài chính công trong y tế và nâng cao tính hiệu quả của bảo hiểm y tế: Nâng cao hiệu quả của các hệ thống quản lý tài chính công hiện hành nhằm tăng cường ngân sách cho bảo hiểm y tế và cải thiện chất lượng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS và Lao.
  2. Tăng cường và nâng cao hiệu quả của các nguồn lực tài chính trong nước cho các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV: Hướng tới đảm bảo phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV cũng như tăng cường nguồn lực tài chính trong nước để cải thiện khả năng tiếp cận với các dịch vụ liên quan đến HIV.
  3. Nâng cao năng lực của hệ thống quản lý chuỗi cung ứng y tế tại Việt Nam: Đảm bảo cung ứng liên tục, không gián đoạn các hàng hóa y tế có chất lượng cao và có giá trị tốt nhất giúp cải thiện chất lượng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân HIV.
  4. Chuyển giao các dịch vụ điều trị Lao sang quỹ Bảo hiểm Y tế: Xây dựng lộ trình và thực hiện chuyển giao các dịch vụ điều trị Lao từ Chương trình Lao quốc gia sang quỹ Bảo hiểm Y tế.
Date 
09-12-2020 23:00